Linux ve BSD Sistemlerde history’ye tarih bilgisi eklemek

Comment

Linux

RHEL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu vs kullanıyorsanız, .bashrc dosyasını  açın ve en alta aşağıdaki satırı ekleyin ve kaydedin.

# export HISTTIMEFORMAT="%h/%d - %H:%M:%S "

FreeBSD

root’un home dizinindeki .bashrc dosyasını editleyin (bu dosya yoksa oluşturmanız gerekir.)

# vi .bashrc
ve dosya içerisine aşağıdaki satırı ekleyerek kaydedin.

export HISTTIMEFORMAT="%h/%d - %H:%M:%S "
Son olarak da bashrc dosyasını .bash_profile dosyasına linkleyin:

# ln -s .bashrc .bash_profile

Artık, bir sonraki loginde, history listesinde timestamp’leri  de görebilirsiniz.

veya aşağıdaki komut çalıştırabilirsiniz.

# source ~/.bashrc

Leave a Reply